Omschrijving

 

Bijzondere Plekjes langs de IJssel 6
Dijkstoelhuisjes zijn kleine, stenen huisjes. Meestal buitendijks of zoals bij Olst op de IJsseldijk. Tot eind twintigste eeuw waren het opslagplaatsen. Er lagen materialen die nodig waren bij een dreigende dijkdoorbraak of grote wateroverlast.

Verwante Videos